Basisschool GO! De Lettertuin

Go! De Lettertuin maakt deel uit van Scholengroep 14 van het Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Project: Samen spelen, samen leren in ‘De Lettertuin'

De Lettertuin wil optimale speelkansen geven aan alle kinderen. Voor kinderen met een motorische en/of visuele handicap vergt dit bijzondere inspanningen en een aangepaste infrastructuur. In het kader van dit project verzamelt de school financiële middelen voor de aankoop van een aangepast speeltoestel en bijhorende rubberen tegels. 

Organisatie
Basisschool GO! De Lettertuin
Locatie
3660 Opglabbeek
Telefoon
+32 89 85 44 63
Basisschool GO! De Lettertuin