PAS Pedagogisch Advies en Ondersteuning vzw

De vzw PAS is een samenwerking van 25 organisaties uit het Genkse, die bezig zijn met opvoeding ondersteunende activiteiten. Het project Pedagogische Trajecten (PeTra) heeft hier ook zijn vaste stek gevonden. Concreet gaat een begeleider een aantal maanden aan de slag met het kind, de ouders en de school. Deze manier van werken is laagdrempelig en kosteloos. Daarnaast voorziet men ook in een groepsprogramma.

Project: Groepsaanbod uitbreiden: PeTra BOOST!

Het komende werkjaar wil men het groepsaanbod intensifiëren. Het project voorziet dan ook in 2 onderdelen. Enerzijds door de kinderen/jongeren in begeleiding een performante leerervaring aan te bieden. Dit door te investeren in flexibeler inzetbare materialen (mobiele werkkoffers, eigen touwenparcours,…) op verschillende locaties. Anderzijds willen we het proces van het geleerde bewuster en zichtbaarder maken voor de deelnemers en hun netwerk door de trajecten op een beklijvende manier in beeld te brengen met een Go-pro camera.

Organisatie
PAS Pedagogisch Advies en Ondersteuning vzw
PAS Pedagogisch Advies en Ondersteuning vzw