Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand biedt een breed zorgaanbod aan aan jongeren met een mentale beperking, een gedrags- en/of emotionele stoornis of met een autismespectrumstoornis. Naast verblijf, dagopvang en dagbesteding biedt het O.C. ook ambulante begeleiding aan.

 

PAARDenKRACHT

Sint-Ferdinand zet paarden al jaren in als opvoedmiddel. Ze leren er op een respectvolle manier omgaan met paard en mens. Het paard fungeert daarbij als spiegel. “Naast de kampen willen we onze jongeren klaarmaken om deel te nemen aan reguliere teampenningwedstrijden. Zo krijgt ons paardenproject een nieuwe dimensie”, verduidelijkt begeleider Kurt Valgaerts . De interactie tussen paard en ruiter maakt het tot een leerrijke uitdaging. De jongeren leren zo samenwerken en rekening houden met de ander. Deelnemen is steeds belangrijker dan winnen.

Ga terug naar overzicht