Rode Kruis Vlaanderen vangt niet-begeleide minderjarigen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond op. De jongeren komen alleen in ons land en het ontbreekt hen aan een sociaal of familiaal netwerk om op terug te vallen. De dienst voogdij zorgt dat de jongeren een voogd krijgen toegewezen.

 

Sport bevordert de sociale integratie

Tijdens de onzekere periode van de asielprocedure krijgen jongeren te maken met een grote psycho-sociale belasting en stress. Sport en spel zijn een gezonde vlucht uit de dagelijkse realiteit. “Samen met de cricketclub Hasselt starten we een sociaal integratieproject”, zegt Marc Broeders. Sport wekt niet enkel emoties en spanning op, in de sportclub sluit je ook vriendschappen, krijg je sociale bevestiging en verbondenheid. Jongeren die zich veilig voelen, durven ook werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en zelfbeeld.

Ga terug naar overzicht