Autisme Limburg vzw

Autisme Limburg vzw organiseert en ondersteunt culturele, socio-culturele, sportieve en educatieve activiteiten voor personen met een autismespectrumstoornis. Voor kinderen is er o.a. speelpleinwerking de Puzzel tijdens de schoolvakanties. Voor jongeren is dat jeugdwerking de Spetters tijdens het schooljaar.

Project: Bypass, creatieve workshops voor jongeren met ass

Met zijn jeugdbeweging biedt Autisme Limburg activiteiten aan op maat van jongeren met autisme. Tijdens deze activiteiten zien we een grote creativiteit. Echter kunnen kinderen en jongeren met autisme vaak niet deelnemen aan het reguliere aanbod van vrijetijdactiviteiten door o.a. hun tekorten in sociale interacties. 

Via het project Bypass maken ze de brug tussen jongeren met autisme en creatieve vrijetijdsorganisatie Villa Basta door het gezamenlijk aanbieden van workshops. Binnen het ruime aanbod van workshops wordt ingespeeld op verschillende aspecten: verbale expressie, fantasie, gevoelens uiten, durven reageren, … Veelal vaardigheden die voor deze jongeren moeilijk zijn in het dagelijkse leven. 

Het uiteindelijke doel is de jongeren een kans te bieden om binnen een veilig klimaat de overstap te maken naar het reguliere vrijetijdsaanbod. Daarnaast leert Villa Basta via dit project de specifieke noden van deze doelgroep kennen en kan deze gebruiken in hun werking. Via een omweg -bypass- bereiken we uiteindelijk het doel van samenwerken en integratie.

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
Autisme Limburg vzw
Autisme Limburg 2019