Auxilia vzw

Auxilia vzw is een organisatie van vrijwillige lesgevers. De vzw organiseert schooltaakbegeleiding aan kinderen en jongeren met beperkte kansen en die anders nergens terecht kunnen. Vrijwilligers ondersteunen meestal individueel aan huis, maar soms ook in de school van de leerling.

Project: Huiswerk-en gezinsondersteuning bij kwetsbare gezinnen

Wat ben je zonder scholing, zonder diploma, zonder steun,…?   Inderdaad, maar voor kansarme kinderen en jongeren heel vaak een hele uitdaging om uit die vicieuze cirkel (waarin ze vaak terecht gekomen zijn) te raken, laat staan om effectief dat diploma of getuigschrift te behalen.

Dankzij het project huiswerk- en gezinsondersteuning maakt Auxilia het mogelijk extra hulp en begeleiding te bieden aan zij die daar nood aan hebben en dit in een één-op-één setting thuis bij het gezin van het kind of de jongere.  Sommige leerlingen worden gedurende een korte periode begeleid om bv tekorten in concrete vakken weg te werken. Bij andere leerlingen komt de vrijwilliger gedurende enkele jaren aan huis.

Naast betere schoolresultaten, haalt het de kinderen ook uit hun sociaal isolement en maakt het hen zelfzekerder en assertiever, wat hun welzijn op lange termijn ten goede komt. 

Door de één-op-één begeleiding aan huis worden ook de ouders mee betrokken in het hele traject, daarenboven is de begeleiding steeds in nauwe samenwerking met de school van de leerling en/of de hulpverleningsinstantie.

Met de middelen van Een Hart voor Limburg (7.500 euro) gaan ze kwalitatief in de diepte werken, zowel qua uitbouw (van de organisatie), als qua ondersteuning van de leerlingen, als qua opleiding van de vrijwilligers. Op die manier biedt Auxilia een meerwaarde in de ontwikkeling en participatie van de leerling.

De toekomst van morgen (onze kinderen) kansen geven en de wereld wordt alweer een stukje rooskleuriger.

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
Auxilia vzw
Auxilia 2019
import_blog
/blog/auxilia-vzw/