BuBaO de Dolfijn

BuBaO de Dolfijn is een school voor Buitengewoon Kleuter en Lager Onderwijs en biedt aangepast onderwijs voor kinderen van type 3 & 9. Ze geven opvoeding en onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften, kinderen die omwille van beperkte mentale mogelijkheden of omwille van leertechnische en/of gedragsmatige problemen het niet redden in het gewone onderwijs.

Project: Een oase van rust voor de leerlingen van BuBaO de Dolfijn

Door af te stappen van het klassieke systeem en in plaats daarvan klas-doorbrekend en individueel te werken op maat van het kind zijn werkvormen die zeker kunnen helpen. Het is belangrijk dat het kind kan “leren” binnen een veilige omgeving, met voldoende ondersteuning en waarin iedereen zich goed voelt. Een sfeer waarin elk kind aanvaard wordt, met zijn eigenheid, zijn problemen en mogelijkheden. Waar iedere leerling op eigen ritme voortgang kan maken en vooral waar succeservaringen leiden tot een positief beeld van zichzelf.

Het project “Een oase van rust” omvat 3 deelprojecten of miniondernemingen: de ontwikkeling van een moestuin, een dierenpark en een klusjesteam. Vanuit deze 3 miniondernemingen wil men de leerling een aantal vaardigheden aanleren die ze binnen hun verdere schoolcarrière en leven zullen gebruiken. Zo leren ze hen zorg dragen en respect te hebben voor de materialen, omgeving, werk en voor elkaar. Binnen de veilige omgeving van hun deelproject kan ieder kind binnen zijn eigen kunnen en op zijn eigen ritme deze vaardigheden aanleren. Met dit project hopen ze dat deze leerlingen opnieuw graag naar school gaan komen, een uitdaging en rust vinden in het onderhouden en verzorgen van deze groene oase.

Steun door ehvl
€4.575
Organisatie
BuBaO de Dolfijn
BuBaO de Dolfijn 2019