Carevita vzw

Het inloophuis “De Kolibrie” heeft als doel om mensen in Noord-Limburg te ondersteunen die te maken krijgen met een chronische ziekte. Naast de lichamelijke ongemakken die eender welke chronische aandoening met zich meebrengt, is het voor de mensen die ermee geconfronteerd worden ook mentaal en sociaal zwaar om de ziekte te accepteren en een plek te geven in hun dagelijkse leven. Vooral op dat laatste punt biedt De Kolibrie steun. Ondanks hun kwetsbaarheid/beperking is het belangrijk dat ze in hun kracht blijven staan, dat ze hun talenten en competenties ten volle blijven ontplooien.

Project: Zorgenvriendjes op school

Een ouder of ander naast familielid die ziek wordt, we hebben het allemaal al wel eens meegemaakt. Niet makkelijk, maar voor kinderen extra moeilijk om mee om te gaan.

Zij stellen zich vele vragen en weten vaak geen blijf met hun verdriet. Ze kunnen of willen soms hun gevoelens niet tonen, omdat ze denken dat ze hun ouders op die manier nog meer verdriet aandoen. Een situatie die het verwerkingsproces in de weg staat. 

Inloophuis “De Kolibrie” ontwikkelde daarom de zorgenvriendjes, een klein knuffel-monstertje dat de zorgen van de kinderen letterlijk en figuurlijk opeet. Het kind kan een boodschap, gedicht of een andere tekst in het poppetje steken. Afhankelijk van de behoefte van het kind zal een leerkracht of een andere vertrouwenspersoon hierover in gesprek gaan met het kind. 

Naast een aantal zorgenvriendjes, zal De Kolibrie ook een bijhorende handleiding ter beschikking stellen van de scholen. Op die manier helpt men de school zo goed mogelijk om te gaan met een kind waarvan de ouder of naast familielid chronisch ziek is of een kind in een rouw of verliessituatie.   

 

Steun door ehvl
€3.000
Organisatie
Carevita vzw
Carevita 2019