Kracht-12

 

Kinderen die in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen stellen vaak probleemgedrag, waardoor ze minder warme en aanmoedigende reacties van leerkrachten krijgen. Ze vragen op een storende manier aandacht en het risico bestaat dat ze moeten opboksen tegen allerlei vooroordelen zoals ‘het stoute kind’. Het krijgen van negatieve opmerkingen voelt voor hen aan als verwerping. Deze faalervaringen en negatieve interacties kunnen leiden tot een verminderde motivatie en negatief zelfbeeld, waardoor het leren verstoord raakt, de schoolse vaardigheden verminderen en ze hun binding met de school verliezen.

 

Kracht-12 gaat samen met het kind, de leerkracht en de ouders op weg en proberen zo de relaties te herstellen en SAMEN te werken aan de problemen en uitdagingen. Het kind leert dat aangenaam gedrag beloond wordt en zal daardoor minder storend gedrag gaan vertonen.

 

De naam Kracht-12 duidt niet alleen de leeftijdscategorie aan (tussen 8 en 12 jaar), maar benadrukt ook een cruciale insteek die ze hanteren, namelijk kinderen, ouders en leerkrachten in hun KRACHT zetten. Tijdens de kind trainingen wordt er volop ingezet in het aanleren van sociale vaardigheden. Hierdoor zal hun zelfvertrouwen groeien en leren ze op een meer sociaal aanvaardbare manier om te gaan met zichzelf en anderen.

Via begeleiding van de thuiscontext, in de vorm van oudertrainingen en thuisbezoeken, worden de ouders versterkt in hun opvoedingsvaardigheden en wordt de leefsituatie verbeterd door tips over positief opvoeden.

Aangezien ook de school een belangrijke bakermat is voor de kinderen, wordt er ook intensief met hen samengewerkt.  Via leerkrachttrainingen en schoolbezoeken wordt geïnvesteerd in een positieve relatie tussen leerkracht en leerling. Door leerkrachten mee te nemen in het verhaal, kunnen ze bijdragen aan het beter functioneren van het kind, maar kunnen ze ook een betekenis hebben in preventie- en interventie initiatieven voor kinderen met gedragsproblemen. Naast het verbeteren van de relatie tussen kind en leerkracht, is het ook belangrijk om de band tussen ouder en leerkracht te optimaliseren, want door veelvuldige negatieve opmerkingen van de school, dreigen ook zij hun betrokkenheid met de school te verliezen.

 

Steun EHvL : 5.595 euro

Ga terug naar overzicht