CKG De Stap vzw

CKG De Stap helpt gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, die vragen hebben over de opvoeding en begeleiding kunnen gebruiken om moeilijke situaties om te buigen naar succesverhalen.

Project: Kracht-12

Kinderen die in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen stellen vaak probleemgedrag en krijgen al snel de stempel van ‘het stoute kind’. In plaats van aanmoedigende reacties van leerkrachten krijgen deze kinderen vaak negatieve opmerkingen, wat op termijn leidt tot een laag zelfbeeld. Hierdoor verliest het kind zijn motivatie tot leren, waardoor het schoolwerk in het gedrang komt en ze hun binding met de school verliezen. 

Kracht-12 gaat daarom in dialoog met zowel het kind, de leerkracht en de ouders om samen de problemen en uitdagingen aan te pakken en vervolgens de relaties te herstellen. Belangrijk hierbij is dat het kind leert dat aangenaam gedrag beloond wordt, waardoor het automatisch minder storend gedrag gaat vertonen.

De naam Kracht-12 duidt niet alleen de leeftijdscategorie aan (tussen 8 en 12 jaar), maar benadrukt ook een cruciale insteek die ze hanteren, namelijk kinderen, ouders en leerkrachten in hun KRACHT zetten. 

Ze doen dit door kind trainingen, waar volop ingezet wordt in het aanleren van sociale vaardigheden. Hierdoor zal hun zelfvertrouwen groeien en leren ze op een meer sociaal aanvaardbare manier om te gaan met zichzelf en anderen. 

Daarnaast gaat men via begeleiding van de thuiscontext, in de vorm van oudertrainingen en thuisbezoeken, de ouders versterken in hun opvoedingsvaardigheden en wordt de leefsituatie verbeterd door tips over positief opvoeden.

Ook de school, een belangrijke bakermat voor de kinderen, wordt intensief betrokken hierbij. Via leerkrachttrainingen en schoolbezoeken gaat men investeren in een positieve relatie tussen leerkracht en leerling én tussen leerkracht en ouder. Op die manier willen ze de betrokkenheid van zowel het kind als de ouder met de school verhogen.

Steun door ehvl
€5.595
Organisatie
CKG De Stap vzw
CKG De Stap 2019
import_blog
/blog/ckg-de-stap-vzw/