Groep INTRO vzw

Groep INTRO maakt samen met medewerkers, partners en bedrijven werk van persoonlijke groei en dit via arbeid, vorming en begeleiding.

Project: POWERTOOLS XL, een initiatief om trauma gerelateerde klachten te herkennen en te verminderen en de integratie en het welbevinden van vluchtelingjongeren te bevorderen

Minderjarige asielzoekers hebben heel wat meegemaakt wat hun welbevinden en schools functioneren in de weg kan staan. Vaak is er sprake van specifieke problematieken en begeleidingsbehoeften die te maken hebben met cultuur en taal, maar ook met psychologische noden zoals rouw, verlies of trauma. Het is belangrijk dat begeleiders de trauma’s vroegtijdig signaleren en gepast reageren hierop. 

Naast opgelopen trauma’s, brengt ook de vreemde cultuur waarin de jongeren zijn terechtkomen, heel wat onzekerheid met zich mee. Ook hier wordt aandacht aan geschonken binnen het project, zodat de jongeren zich beter begrepen gaan voelen en er ontstaat een wederzijds respect voor elkaars cultuur.

Het uiteindelijke doel is om deze jongeren veerkrachtiger maken, waardoor ze positief kunnen groeien, zowel op persoonlijk als op schools vlak en de best mogelijke kansen krijgen op een goede integratie.

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
Groep INTRO vzw
Groep Intro 2019