't Trapke

’t Trapke is een schoolvervangende dagopvang voor kinderen tot 21 jaar met een matig tot diep mentale of met een ernstig meervoudige beperking. 't Trapke is erkend voor 18 plaatsen. Kinderen kunnen deeltijds of voltijds komen.

Project: Een oogbesturingssysteem om kinderen met een verstandelijke en motorische beperking te laten spelen, leren en communiceren op een computer

De kinderen en jongeren in ’t Trapke zijn omwille van een meervoudige beperking vaak volledig afhankelijk van anderen; voor hun zelfstandigheid maar ook voor een dagbesteding en het invullen van vrije tijd. Het werken met een oogbesturingssysteem biedt hen kansen om zelf te communiceren. 

Dankzij het oogbesturingssysteem kan men de kinderen een kwaliteitsvolle dagbesteding aanbieden en stimuleert men de ontwikkeling van het kind. Het werken met een oogbesturingssysteem biedt een grote waaier aan mogelijkheden. Zo stimuleert het hun ontwikkeling op zintuigelijk, cognitief, communicatief, sociaal en emotioneel vlak. Spelen en leren liggen vaak dicht bij elkaar. Al spelenderwijs leren ze nieuwe vaardigheden, verruimen ze hun leefwereld en kunnen ze hun vrije tijd beter invullen. Het oogbesturingssysteem is een verrassingsdoos met bewegende beelden, lokt uit en stimuleert het kind om te reageren. Tevens bevat het oogbesturingssysteem spraaktechnologie waardoor het kind ook effectief kan communiceren met zijn omgeving.

Steun door ehvl
€5.200
Organisatie
't Trapke
't Trapke 2019_nieuwe foto