GIGOS

Jeugdvereniging Gigos biedt groepsgerichte vrijetijdsbesteding met bijzondere aandacht voor het welzijn van de kinderen. De werking vertrekt vanuit de sterke verankering in 5 Genkse wijken. Vaak ervaren kinderen en tieners die opgroeien in kansarme milieus heel wat drempels (inschrijvingsgeld, afstand, te veel regels,…) om ten volle te kunnen participeren aan reguliere sportclubs.

Project: Buurtsport level up. Motiveren om te participeren

Het project Buurtsport dat in samenwerking met PXL Hogeschool en de dienst Sport van Stad Genk wordt opgezet, heeft 3 kenmerken: sport, buurt en vrijblijvendheid. Gedurende 6 weken zullen een 100-tal studenten-leerkracht van PXL in de verschillende Genkse wijken actief zijn met sportieve en innovatieve activiteiten voor jongeren. Tegelijkertijd werken zij binnen het project aan hun bachelorproef door middel van actieonderzoek. Dit actieonderzoek zal o.a. gebruik maken van meetinstrumenten om jongeren via ICT-toepassingen en meetbare resultaten te stimuleren zelf verdere stappen te nemen in een reguliere sportclub.

Steun door ehvl
€5.200
Organisatie
GIGOS
GIGOS 2020