Jeugdzorgcentrum Kinrooi

Het Jeugdzorgcentrum is een voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg en bestaat uit 3 residentiële geledingen en 1 dagcentrum. Het centrum vangt kinderen en jongeren op die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. De kinderen en jongeren die er verblijven worden verwezen via de intersectorale toegangspoort.

Project: Als een vis in het water

In de eindtermen van de basisscholen is het kunnen zwemmen op zich niet meer opgenomen. Een baantje schoolslag zwemmen is niet langer het 1ste doel, wél jezelf kunnen redden in het water, en veilig de kant bereiken. Daarbij valt het op dat de kinderen die in Jeugdzorgcentrum terecht komen meestal niet kunnen zwemmen omwille van verschillende randvoorwaarden die niet werden ingevuld: financieel, logistiek, context,… Tevens worden de kinderen vaak geconfronteerd met hun onkunde in het zwembad: met de klas, een verjaardagsfeestje met vriendjes,… Hetgeen uiteraard de eigenwaarde van het kind niet stimuleert. Met dit project wil het jeugdzorgcentrum werk maken om alle kinderen binnen de leefgroep te leren zwemmen. 

Steun door ehvl
€7.000
Organisatie
Jeugdzorgcentrum Kinrooi
Jeugdzorgcentrum 2020