Speelpleinwerking De Saenhoeve

Vzw speelplein Saenhoeve is een speelpleinwerking uitgebouwd door vrijwilligers die tijdens de zomervakantie gedurende 6 weken dagelijks tussen de 300 en 500 kinderen bereikt. Deze kinderen komen uit verschillende culturen en sociale milieus en zijn een goede afspiegeling van de bevolking in Maasmechelen. Ouders, scholen en hulpinstanties duiden de speelpleinwerking als talent-ondersteunende en sociaal verrijkende vrijetijdsbesteding voor kinderen.

Project: Back to basics

Uit onderzoek blijkt al langer de noodzaak om zinvolle vrijetijdsbesteding te organiseren en de toeleiding naar reguliere activiteiten te stimuleren. Ouders en kinderen weten vaak niet meer wat echt spelen is. Binnen dit project voor speelpleinkinderen van 3 tot 15 jaar worden een 14-tal expliciete activiteiten rond ouder-kind participatie opgezet met extra aandacht naar de ontwikkeling in het algemeen, verstevigen van de sociale vaardigheden, probleemoplossend leren werken, taalvaardigheid, creativiteit, motorische vaardigheden en onrechtstreeks ook de betere conditie (een gezonde geest in een gezond lichaam).

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
Speelpleinwerking De Saenhoeve
Speelpleinwerking De Saenhoeve 2020