Basisschool  De ZonneWijzer

Welkom in Basisschool De ZonneWijzer, een kleuter- en lagere school met ongeveer 280 leerlingen. Een kleurrijke school met 2 ingangen. Een van de ingangen situeert zich aan de woonwijk ‘Klein Spanje’, één van de meest kansarme buurten van Maasmechelen. Dit zorgt voor een heel grote diversiteit aan kinderen. Deze diversiteit zien ze als meerwaarde. Maar als school zijn ze ook zoekende naar manieren om kansenbevorderend te werken, naar manieren om de kinderen die het nodig hebben een extra duwtje in de rug te geven.

Meer leesplezier voor een betere toekomst

Op het gebied van lezen ziet de school dat kinderen uit kwetsbare gezinnen vaak veel minder vooruitgang boeken vb door te weinig thuis lezen, geen bibliotheekbezoek etc. Door Covid 19 werd deze kloof zelfs nog groter. Leesplezier is het fundament voor de ontwikkeling van goede lezers. Het project leesplezier omvat een hele reeks van projecten, vormingen, een uitgebouwd leesaanbod met gezellige plekjes etc. Ook trachten zij door de samenwerking met de ouders de ouderparticipatie te verhogen door tal van nieuwe initiatieven aan te bieden. Al experimenterend, uitproberend, zoekend en evaluerend komen ze zo tot een maatgericht en vernieuwend leesbeleid.

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
Basisschool De ZonneWijzer
Basisschool De ZonneWijzer