BuSO De Dageraad

BuSO De Dageraad maakt deel uit van het GO! onder Scholengroep GO! Next. Als school voor buitengewoon onderwijs zetten ze in op de talenten van elke leerling om zo elke leerling, rekening houdend met zijn nodige (leer, aanpassings-)tijd hiervoor, een eigen toekomst te geven en op te bouwen. Ze doen dit door optimale leer- en ontwikkelingskansen te bieden. Om uiteindelijk zo de leerling te laten komen tot werken. Werken niet als enge betekenis van het woord, maar als continuüm van dagcentra, vrijwilligerswerk, betaalde arbeid in een maatwerkbedrijf of normaal economisch circuit.

De Dageraad on the road

Vanuit de school te Kortessem, fietsen ze met een groep van +/- 8 tot 10 leerlingen uit opleidingsvorm 1 in één week tijd tot aan de zee. Het doel is om de kinderen optimaal te laten integreren in de maatschappij. en tevens hen om hun grenzen te verleggen op sportief en mentaal vlak. Het verruimen van hun leefwereld staan hierin centraal. Items zoals zelfredzaamheid, fysieke inspanning, communicatie en sociale vaardigheden zitten verweven doorheen het project. Daarboven werkt dit project aan het optimaliseren van het zelfbeeld en het aanleren van een gezonde levensstijl. Wekelijks oefenen ze met de leerlingen tijdens de lessen atelierwerking en wordt er gesleuteld aan het uithoudingsvermogen.

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
BuSO De Dageraad
BuSO De Dageraad