L.A.C.H. – Houthalen-Helchteren 

Sinds twee jaar heeft vzw L.A.C.H. ism Stebo de werkgroep 'samenscholen' opgericht waaraan een twintigtal wijkpartners, (medische) eerstelijnswerkers en welzijnswerkers deelnemen. Dit met als oogpunt de wisselwerking tussen de wijkschool Sprankel en de wijk Meulenberg te versterken. Ze beogen allereerst een educatief vormend doel voor deze kids, de ouders en de wijkbegeleiders. Vervolgens willen ze de maatschappelijk betrokkenheid van deze gezinnen versterken. Er werd n.a.v. de Corona crisis een triageteam opgericht, als voorpost van de crisiscel. De samenwerking tussen zorgverstrekkers, gezondheidswerkers en sociaal educatief werk kan nog verbeteren. Hierbij zien ze een uitdaging om een preventief gecoördineerd werkmodel te activeren in samenwerking met het platform armoedebestrijding adviserend zal meewerken.

Project: De zelfmakerij

Hetgeen de driehoekstrap triageteam, sociaalresponsteam en de werkgroep wijkontwikkeling hebben bereikt tijdens de lockdown mag niet leiden tot business as usual. Een aantal bestaande pijnpunten werd nog duidelijker en de nieuwe vaststellingen bieden change kansen. Te meer omdat de vrees bestaat dat complexe kansarme gezinnen het nog moeilijker krijgen en mogelijk nieuwe kansarmen opduiken. Hetgeen het concept 'DE ZELFMAKERIJ' beoogt is méér dan goodwill. Het is een nieuwe methode met een groeipad hetgeen nu door een bezielde kern vrijwilligers ism professionals kan doorzetten en dat ondanks (socio-culturele) weerstanden. Het houdt de potentie in van een reeks nieuwe initiatieven ten behoeve van extra kwetsbare gezinnen en een onderklasse zoals: een thee- en koffiehuis voor ouders. Via aangepaste ateliers trachten ze creatieve groepjes kwetsbare kinderen en jongeren (12-14 jaar) zowel vakkundige ervaring als sociale tools aan te bieden. De teamleden beschikken over voldoende oefeningen om ouders hierbij te betrekken. Ze bouwen schuilplekken voor buitenspel, recycleren paletten tot creaties. Ze gaan zelfkweekplekken voor groenten, bloemen en kleine landbouw aanmaken. Ze focussen op zelfredzaamheid en leren ouders parallel educatief en technisch omgaan met o.a. afstandsleren.
 

Steun door ehvl
€5.000
Organisatie
L.A.C.H. – Houthalen-Helchteren
Locatie
Houthalen-Helchteren