Art 27 vzw

Art 27 vzw wil kunst en cultuur bieden aan iedereen. Als vrolijk Centrum voor Taalactivering en Kunsteducatie geloven we in het belang van een goede kennis van het Nederlands met respect voor de thuistaal. Kunst leent zich uitstekend om een open dialoog aan te gaan, het gebruikelijke denkkader te verlaten en zo de rijkdom van talen te ontdekken.

Project: Odart 27

De titel verwijst naar dienstencentrum St-Oda Overpelt en artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: ‘Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan het culturele leven van een gemeenschap en te genieten van kunst.'

Art 27 organiseert in de zomer van 2019 een kunstexpo in een lege vleugel van St-Oda. Het centrum wil een interactief beleefproject ontwikkelen dat aansluit bij de zintuigenstad Sens City. Expertise rond sociaal-culturele projecten voor specifieke doelgroepen worden met dit project gekoppeld aan het enthousiasme en de ervaringen van het personeel. De gebundelde krachten in dit samenwerkingsverband leiden tot positieve effecten, zowel voor de bewoners van St-Oda als voor kinderen en jongeren uit de ruimere buurt met speciale aandacht voor kinderen en jongeren uit het Rode Kruisopvangcentrum. 

Art 27 en St-Oda wil met dit project het welbevinden van bewoners met een verstandelijke beperking optillen en dit door hun te laten kennismaken met kunst via verschillende workshops. Door deel te nemen werken ze aan verschillende doelstellingen: participatie, erkenning- en waardering, aanmoedigen van talent, ontwikkelen van sociale, emotionele en gedragsmatige competenties. Tegelijk werken ze aan de positieve beeldvorming van St-Oda bij de bezoekende kunstkijkers. 

Zinvolle vrijetijdsbesteding doorbreekt de routine van de kinderen in het opvangcentrum. Ze maken kennis met de bewoners van St-Oda. Door het geven van verantwoordelijkheden (peter/meter samen met bewoner St-Oda voor de realisatie van een kunstwerk) werken ze aan participatie. Deze kleine momenten van sociaal contact zijn zowel voor de bewoners als voor de kinderen/jongeren belangrijk. Tevens biedt dit ludieke oefenkansen Nederlands vanuit de visie: ‘Alles is taal. Taal is spelen. Spelen is taal.’ Het project sluiten ze af met een grote tentoonstelling voor het grotere publiek tijdens de jaarlijkse St-Odafeesten waar zowel de bewoners als de kinderen van het opvangcentrum een belangrijke rol spelen. 

Steun door ehvl
€7.100
Organisatie
Art 27 vzw
Locatie
Art 27 vzw
Art 27 2019