• Art 27 vzw
  • Art 27 vzw

Odart 27. De titel verwijst naar dienstencentrum St-Oda Overpelt en artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: ‘Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan het culturele leven van een gemeenschap en te genieten van kunst

 

Kinderen met een verstandelijke of fysieke beperking handicap die verblijven in Sint-Oda Overpelt, maar ook kinderen en jongeren uit het Rode Kruisopvangcentrum nemen doorgaans niet deel aan het culturele leven en komen nauwelijks in contact met kunst.

 

Daarom organiseert Art 27 in de zomer van 2019 een kunstexpo in een lege vleugel van St-Oda. In de aanloop nodigen kunstenaars jonge bewoners, samen met jongeren van Rode Kruisopvangcentrum Overpelt, uit om deel te nemen aan workshops. De resultaten worden getoond tussen werken die de kunstenaars realiseerden voor de expositie. Tijdens de expositie verwelkomen we kinderen/jongeren uit de ruime buurt op interactieve rondleidingen, waarin beide doelgroepen op maat gesneden verantwoordelijkheden opnemen.

 

Succeservaringen in een ontspannen en veilige leeromgeving kunnen voor zowel de jonge bewoners van Sint-Oda als die van het opvangcentrum leiden tot het verhogen van het zelfbeeld en het welbevinden.  Voor de kinderen en jongeren van het opvangcentrum zijn dit tevens ludieke oefenkansen Nederlands, vanuit de visie: ‘Alles is taal. Taal is Spelen. Spelen is Taal.’.

 

De (school)kinderen uit de ruimere regio, die via rondleidingen de slotexpositie bezoeken, krijgen de kans kennis te maken met bewoners van beide centra. Door deze ontmoetingen worden ze zich hopelijk bewust van maatschappelijk kwetsbare jongeren/situaties. Verder kan het ook leerkrachten aanzetten om hier dieper op in te gaan tijdens een les of zelf een samenwerking aan te gaan in de toekomst met één van beide centra.

 

Steun EHvL : 7.100 euro

Ga terug naar overzicht