• Open thuis Limburg

Kan ik er ook bij zijn? Ondersteuning aan jongeren die hun ouders beperkt zien

 

Kinderen die niet thuis verblijven o.w.v. verschillende redenen en die geplaatst zijn in een pleeggezin, leefgroep of internaat, zien hun natuurlijke ouders slechts beperkt tijdens de bezoekregeling, opgelegd vanuit de rechtbank. Deze bezoekregeling beperkt zich vaak tot slechts enkele uren per week, tweewekelijks of maandelijks en vindt bovendien vaak plaats in de instelling of het pleeggezin, waardoor de ouders zich begrensd voelen in hun vrijheid om met hun kind te doen wat ze graag willen. Zelf een activiteit organiseren is vaak moeilijk o.w.v. verschillende randvoorwaarden, zoals financiën, mobiliteit, netwerk,… en de mentale beperking. De ouders weten dan ook niet hoe ze zo’n bezoekmoment best invullen.

 

Via dit project wil men activiteiten organiseren waar de ouders hun kinderen onder begeleiding kunnen zien, door het aanbieden van educatieve doe-gerichte activiteiten.

 

Dankzij deze activiteiten gaat men de band tussen de natuurlijke ouders en het geplaatste kind herstellen en/of versterken. Door interactie met de ouders bouwen de jongeren al doende positieve ervaringen op waardoor de onderlinge verbondenheid versterkt wordt.  De ouders krijgen de kans om opnieuw ‘ouder’ te zijn en dit binnen het ondersteunend kader. Doordat de ouders ook met andere ouders, die in een soortgelijke situatie zitten, in contact komen, wordt hun sociaal isolement doorbroken.

 

Steun EHvL : 7.500 euro

Ga terug naar overzicht