Hockeyclub Phoenix Pelt

Hockeyclub Phoenix in Pelt is een sterk groeiende club, mede dankzij de groeiende populariteit van de sport. In 2016 startte de club met G-Hockey voor kinderen en jongeren met een beperking. Het team traint wekelijks onder begeleiding van een gecertificeerde trainer. Het G-team is een onderdeel van de reguliere club.

Project: G-Hockey voor kinderen en jongeren met een beperking

Integratie van jongeren met een beperking (mentale en/of fysieke beperking) in de maatschappij en in een reguliere sportclub is de hoofddoelstelling van dit project. Door een aangepaste opwarming, laagdrempelige oefeningen en een lage taalbarrière tracht men de participatie aan de reguliere werking te verhogen. Daarnaast bewerkstelligen ze mixed-trainingen met aangepaste materialen, gezamenlijke deelname aan reguliere teams etc. Dit heeft een positief effect op het hele team en de hele club; kinderen leren van jongs af aan en spelenderwijze omgaan met mensen met een beperking. Het spelplezier, de groepsdynamiek, de sport en de vriendschap doet het G-hockeyteam echt deugd!

Steun door ehvl
€3.500
Organisatie
Hockeyclub Phoenix Pelt
Hockeyclub Phoenix Pelt 2020