O.C. Sint-Ferdinand

Bij orthopedisch centrum Sint-Ferdinand werken de domeinen onderwijs en welzijn geïntegreerd samen. Ze bieden een breed zorg- en onderwijsaanbod aan voor kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking, ASS en/of gedrags- en emotionele problemen.

Weg met de spanning! Leve de ontlaadzone!

Sint-Ferdinand wil graag verschillende zichtbare en afzonderlijke speelhoeken creëren voor kinderen in een vecht/vlucht/bevries respons. Dit heeft veelal te maken met hun verstandelijke beperking, ASS en/of gedragsproblemen. De ontlaadzone is een acceptabel alternatief wanneer ze in een hyper- of hypoaousal moment zijn. Ze bieden kinderen die nood hebben aan een onderbreking tijdens de les, de mogelijkheid om in de buitenlucht en spelenderwijs spanning te reduceren en hun rust terug te vinden.

Steun door ehvl
€4.000
Organisatie
O.C. Sint-Ferdinand
Locatie
Lummen