Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€..

Art 27 vzw

Art 27, genoemd naar het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, brengt kunst en cultuur tot bij groepen ...

Lees verder

Autisme Limburg vzw

Autisme Limburg wil de vrije tijd en andere vormen van ondersteuning en bijstand stimuleren en organiseren voor personen met een autisme spectrum stoornis ...

Lees verder

Bednet vzw

Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen tussen 6 en 18 jaar met hun eigen klas via het internet...

Lees verder

Buitengewoon Basisonderwijs Buidtelberg

Kinderen uit West-, Midden- en Zuid-Limburg van 2,5 tot 14 jaar die in het gewone onderwijs geweigerd worden omwille van hun gedrag kunnen...

Lees verder

BuSo De Wissel

Deze school vervult in de huidige maatschappij een dubbele taak: onderwijs en opvoeding...

Lees verder

CAW Sonar vzw

CAW Sonar wil het algemeen welzijn van kansarmen en dak- en thuislozen verbeteren. De organisatie neemt initiatieven ...

Lees verder

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, CGG/Litp vzw

CGG/Litp richt zich tot personen met ernstige psychische of sociale problemen, of met risico op de ontwikkeling hiervan...

Lees verder

Cultuurcentrum casino Houthalen vzw

Het cultuurcentrum Casino Houthalen stelt de nodige culturele infrastructuur ter beschikking aan de bevolking regio midden Limburg...

Lees verder

De Meander vzw

De Meander biedt woonbegeleiding en dagbesteding aan 131 jongeren en volwassenen met een ernstige mentaal, mentaal-motorische handicap...

Lees verder

de regenbOog vzw

De regenbOog streeft naar een inclusieve samenleving door te pleiten voor en te werken aan een gevarieerd netwerk van inclusieve en doelgroepspecifieke vrijetijdsactiviteiten....

Lees verder

Dienstencentrum Ter Engelen vzw

Dienstencentrum Ter Engelen staat voor zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap...

Lees verder

Elkeen vzw

Elkeen begeleidt minderjarigen tussen 3 en 18 jaar in problematische opvoedingssituaties...

Lees verder

Gastvrij Sint-Truiden vzw

Gastvrij Sint-Truiden ontfermt zich over de problemen en de noden van asielzoekers en vluchtelingen...

Lees verder

Gigos Waterschei vzw

De jongerenwerking Gigos Waterschei organiseert jeugdwelzijnswerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van de voormalige mijncité van Waterschei...

Lees verder

Gigos/Winterslag vzw

De jeugdwerking Gigos/Winterslag organiseert jeugdwelzijnswerk voor alle kinderen en jongeren van de deelwijken van Winterslag...

Lees verder