Projecten

Exact 692 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan.       

Goed voor een totaalbedrag van 3.859.573 miljoen euro. Indrukwekkend! 

In 2022 bedraagt de totale steun aan onderstaande 22 projecten maar liefst 147.289,00€..

Arktos (Vormingscentrum Limburg)

De organisatie zet zich in om de slaagkansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in de samenleving te verhogen.

Lees verder

Art 27

Art 27 werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Lees verder

Autisme Limburg

Via culturele, socioculturele, sportieve en educatieve activiteiten zorgt de organisatie voor zinvolle vrijetijdsbesteding voor personen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Lees verder

Basisschool GO! De Puzzel

Go! de Puzzel streeft naar een totale ontwikkeling van het kind tot een volwaardig lid van de maatschappij, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging en sociale of financiële status.

Lees verder

BC Sint-Elisabeth

De organisatie doet aan opvang en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale beperking en/of gedrags- en emotionele stoornissen.

Lees verder

Beestigonderwijs

BeestigonderWijs ontwikkelt in synergie met haar onderwijspartners een onderwijsflankerend aanbod in Limburg.

Lees verder

Bethanië

Bethanië is een internaat, semi-internaat en observatiecentrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen.

Lees verder

BKO Genk Oost

De apenstaart organiseert een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van 2,5 t/m 12 jaar ,voor- en naschools, tijdens de schoolvakanties en op schoolvrije dagen in de wijken Bret, Gelieren en Oud-Waterschei.

Lees verder

CAW Limburg

CAW Limburg biedt in de provincie Limburg laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulp, preventie en onthaal aan mensen die het moeilijk hebben als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen.

Lees verder

Centrum Integrale Gezinszorg De Zeshoek

De organisatie biedt opvang en begeleiding aan ouders en hun kinderen, gericht op het verbeteren van het gezinsfunctioneren en de herintegratie in de maatschappij.

Lees verder

Centrum voor kinderpsychiatrie

Het centrum richt zich tot kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar met ontwikkelingsstoornissen of specifieke kinderpsychiatrische problemen.

Lees verder

Cultureel Centrum Leopoldsburg

Het centrum doet aan gemeenschapsvorming, cultuurspreiding en cultuurparticipatie voor een breed publiek.

Lees verder

De Egeltjes

De Egeltjes is een jonge organisatie die zich bevindt op het kruispunt van kinderopvang, welzijn en onderwijs.

Lees verder

De Hummeltjes CKG (Steunpunt Noord-Limburg)

De Hummeltjes begeleidt gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Lees verder

De Oever

De Oever is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg die begeleiding op maat aanbiedt aan kinderen en jongeren en hun gezinnen, waarvan de opvoedingssituatie als problematisch wordt ervaren.

Lees verder