Kinderen en jongeren kansen geven

Exact 4.069.393 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de toekomst van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Een monsterbedrag dat sinds de oprichting in 2024 rechtstreeks naar deze kinderen en jongeren ging. Indrukwekkend! 

  1. Wij ondersteunen initiatieven die kinderen en jongeren in kwetsbare posities betere kansen willen bieden en hun ontwikkeling stimuleren op vlak van onderwijs, zorg en sport/vrije tijd. Concreet geven we financiële steun aan initiatieven die dagelijks werken met kinderen en jongeren met een beperking, mentaal of fysiek, kinderen in (kans)armoede of kinderen die omwille van een andere reden de aansluiting met de maatschappij missen. We doen dit via een jaarlijkse open oproep bij de Koning Boudewijnstichting. De steun die we bieden uit zich naast het financiële ook op andere manieren: ieder initiatief krijgt een inhoudelijke opvolging.
  2. De knowhow die wordt opgebouwd, komt goed van pas binnen onze werking. We durven kijken én luisteren naar de noden vanuit de sector om deze daarna nader te gaan onderzoeken en oplossingsgericht ermee aan de slag te gaan. Dit zijn onze zogenoemde themagerichte initiatieven.
  3. Daarnaast zijn wij ook stichtend lid van een aantal ondersteuningsinitiatieven om zo samen met verschillende actoren een nóg grotere impact te creëren voor kinderen en jongeren in onze Provincie.
  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubator-initiatief: momenteel loopt er geen incubator-initiatief. 

Akindo vzw

De vzw Akindo organiseert al meer dan 50 jaar vakanties voor kinderen en jongeren uit sociaal kwetsbare milieus.

Lees verder

ART 27 vzw (Het Berenhuis)

Het Berenhuis is een vrolijk centrum voor taalactivering en kunsteducatie in Heusden-Zolder.

Lees verder

Auxilia vzw

Medewerkers van de vrijwilligersorganisatie Auxilia geven 1 à 2 uur per week les aan schoolgaande kinderen, jongeren en volwassenen die een leerdoel beogen, maar over beperkte kansen beschikken en nergens anders terechtkunnen om hun doel te bereiken.

Lees verder

Avali vzw

Zwemclub Avali vzw organiseert zwemlessen aan personen met een beperking. Het gaat voornamelijk over kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. We geven zowel watergewenning als training aan competitiezwemmers.

Lees verder

Bazarts vzw

Bazarts vzw is een organisatie die creativiteit wil bevorderen bij kinderen, met of zonder beperking, jong of oud, allochtoon of autochtoon.

Lees verder

Buddy bij de wieg

Buddy bij de wieg is een project ism PXL waarbij studenten vroedkunde en sociaal verpleegkunde kwetsbare gezinnen ondersteunen tijdens de zwangerschap, geboorte en kraamperiode.

Lees verder

BuSO De Wissel

De Wissel is een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs in Genk.

Lees verder

BuSO Sint-Elisabeth

BuSO Sint-Elisabeth organiseert secundair onderwijs voor leerlingen met speciale behoeften.

Lees verder

BuSO Sint-Gerardus

BuSO Sint-Gerardus is een school in het buitengewoon secundair onderwijs.

Lees verder

CAW Limburg vzw

CAW Limburg vzw biedt laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulp aan mensen. Dit onder de vorm van informatie en advies, psychologische begeleiding, preventie en ook onderdak in crisissituaties.

Lees verder

CIG De Zeshoek vzw

De Zeshoek is een Centrum voor Integrale Gezinshulp, erkend door het agentschap jongerenwelzijn.

Lees verder

De Droomboom vzw

VZW De Droomboom biedt kansarme kinderen en jongeren wekelijks naschoolse activiteiten aan; gebaseerd op plezierige, zinvolle en positief geïnspireerde vrijetijdsbesteding.

Lees verder

De Egeltjes vzw

De Egeltjes vzw is een kinderopvang voor peuters of kleuters met stekeltjes. Dit zijn kinderen uit kwetsbare gezinnen, kinderen met een ontwikkelingsvertraging, een handicap, autisme, kinderen komende uit moeilijke gezinssituaties.

Lees verder

De Oever vzw

Saudade is een leer- en leefgroep voor Niet Begeleide Buitenlandse Minderjaringen te Lummen. Bij Saudade willen we de jongeren een plek geven waar ze zich thuis kunnen voelen. We stimuleren hun sociale vaardigheden en leren ze deelnemen aan het sociale leven.

Lees verder

De Terrilling vzw

De 3 scholen uit Beringen-Mijn (De Horizon, Het Mozaïek, ’t Ateljeeke) gingen dit schooljaar samen met opbouwwerk RIMO Limburg en de dienst Samenleven van de stad van start met een Brede School.

Lees verder